Towarzystwo Sportowe DYNOVIA Dynów - strona oficjalna

Strona klubowa
  • T.S. Dynovia Dynów ul. ks. J. Ożoga 11 nr konta BS Dynów 62 9093 0007 2001 0020 6967 0001
  •        

Najbliższe spotkanie

mecz towarzyski
Dynovia Dynów   LKS Izdebki
2019-02-02, 11:30:00

Euroboisko w Pakoszówce

Najnowsza galeria

Dynovia - Strug
Ładowanie...

KLUB 100

KLUB 100
 

Klub 100 Towarzystwa Sportowego Dynovia to projekt zrzeszający kibiców, którego głównym celem jest finansowe wsparcie działalności statutowej klubu. Członkostwo w nim to nie tylko wyraz poparcia dla prężnie rozwijającego się w Dynowie sportu, ale również szereg możliwości i przywilejów, a także szansa na czynny udziału w budowaniu klubowej przyszłości poprzez prawo głosu na Walnych Zebraniach.

Aby zostać członkiem Klubu 100 należy wspierać działalność statutową klubu poprzez wpłaty zadeklarowanych stawek finansowych. Minimalna pomoc jakiej należy udzielić Towarzystwu Sportowemu wynosi 120zł w skali roku lub 30zł/kwartał. Każda osoba wspierająca w ten sposób dynowski sport otrzyma dwustronną legitymację członkowską oraz zostanie wpisana w elitarne grono członków Klubu 100. Wpłaty w formie darowizn można dokonywać na klubowe konto bankowe, u sekretarza lub skarbnika Towarzystwa Sportowego Dynovia. Regulamin oraz deklaracja znajdują się u dołu strony.

Każdy członek Klubu 100 uzyska następujące przywileje i korzyści:

- otrzymanie dwustronnej legitymacji członkowskiej
- bezpłatny wstęp na wszystkie mecze organizowane przez Towarzystwo Sportowe Dynovia (liga, puchar, juniorzy, seniorzy, trampkarze)
- wpisanie na listę członków Klubu 100
-
otrzymanie tytułu członka Towarzystwa Sportowego Dynovia z prawem głosu na Walnym Zebraniu

- możliwość umieszczenia dowolnej reklamy na obiekcie sportowym lub oficjalnej stronie klubu

_________________________________________________

Regulamin Klubu 100 Towarzystwa Sportowego Dynovia:

§1 ZASADY OGÓLNE

1. Do Klubu 100 mogą należeć pełnoletnie osoby lub firmy po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i wpłaceniu składki.
2. Członek Klubu 100 zobowiązuje się wpłacać kwartalnie określoną w deklaracji kwotę minimalną wynoszącą 30zł (trzydzieści złoty) danego roku kalendarzowego. Czynni zawodnicy Towarzystwa Sportowego Dynovia wnoszą symboliczną opłatę w wysokości 3zł (trzy złote) na kwartał.
3. Wpłaty dokonywane są jako darowizna na rzecz Towarzystwa Sportowego Dynovia i przeznaczone są na realizację celów statutowych.
4. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na numer konta 62 9093 0007 2001 0020 6967 0001 T.S. Dynovia Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 11, 36-065 Dynów, wpisując w tytule: Klub 100, podając swoje dane i wpisując okres na jaki dokonywana jest wpłata. Wpłaty bez opisu będą przyjmowane jako wpłaty na najbliższy okres rozliczeniowy. Wpłat można również dokonać w siedzibie klubu u skarbnika bądź sekretarza podczas meczy ligowych.
5. Zebrane przez Towarzystwo środki finansowe po dokonaniu wpłat przez członków Klubu 100 przeznaczone będą na cele statutowe Towarzystwa, a rozliczenie dostępne będzie dla wszystkich członków do wglądu w siedzibie klubu.

6. Zaleganie z opłacaniem składek przez okres 3 (trzech) miesięcy, spowoduje ustanie członkostwa i skreślenie z listy członków Klubu 100.

§2 PRZYWILEJE CZŁONKÓW

1. Każdy członek Klubu 100 otrzymuje legitymację członkowską. Legitymacji nie wolno odstępować osobom trzecim, należy chronić przed utratą lub zniszczeniem i okazywać na prośbę organizatora imprezy.
2. Wpisanie na listę członkowską Klubu 100.
3. Bezpłatny wstęp na wszystkie mecze ligowe i pucharowe, których organizatorem jest Towarzystwo Sportowe Dynovia - legitymacje wydawane dla firm ważne będą na okaziciela.
4. Tytuł członka Towarzystwa Sportowego Dynovia z prawem głosu na walnym zebraniu klubowym (nie dotyczy firm).
5. Możliwość umieszczenia bezpłatnej reklamy na obiekcie sportowym oraz na oficjalnej stronie internetowej klubu.

_________________________________________________

Deklaracja członka Klubu 100 Towarzystwa Sportowego Dynovia:

Ja, niżej podpisany(a) ............................................................ proszę o przyjęcie mnie do grona członków Klubu 100 Towarzystwa Sportowego Dynovia i deklaruję wpłatę minimum 30 złoty kwartalnie na konto klubu lub w siedzibie klubu. Oświadczam, iż jest mi znany regulamin Klubu 100.

TAK / NIE* Wyrażam zgodę na przetwarzanie obecnie i w przyszłości moich danych osobowych przez Towarzystwo Sportowe Dynovia zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)
*niepotrzebne skreślić

...........................................
(własnoręczny podpis)

Dane osobowe:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: __________________________________________________

Data urodzenia: ________________________________________________________________

Adres zamieszkania: ____________________________________________________________

Numer telefonu: ________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________

...........................................
(podpis prezesa)

Miasto Dynów

Reklama

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 3268, wczoraj: 417
ogółem: 1 791 584

statystyki szczegółowe